שכונות, רחובות ואתרים

בילינסון

שכונת בילינסון ממוקמת בצידה המזרחי של העיר פתח-תקוה, בסמוך לכביש פ"ת-לוד-ירושלים.

גבולות השכונה:
==========
בצפון - רח' כיבוש העבודה, במערב - רח' נוה רעים ומחנה סירקין, במזרח רח' הר-ציון ובדרום-רח' ארבע ארצות (שכונת עמישב).

מקור השם:
=======
ע"ש ד"ר משה בילינסון. נולד בתשרי-1890 ברוסיה. רופאה, השתקע ברומא, נפגש עם ראשי הציונות. עסק בתרגום ספרי מופת. עלה ב-1924 והיה בחבורת "מעבר" בפתח-תקוה. חבר מערכת עתון "דבר", חבר הועד הפועל. נתן יד לפיתוח מפעלים רפואיים. ב-1936 זכה לחינוך את בית החולים הגדול של קופת חולים בפתח-תקוה, אך זמן קצר לאחר מכן אושפז בגלל התקפת לב.
עם מותו, נקרא בית החולים על שמו.

תולדות השכונה:
==========
שכונת בילינסון נוסדה בשנת 1938. השכונה הוקמה בעזרת קרן בילינסון, שהיתה משותפת לסוכנות היהודית ול"ניר"- בשביל פועלי המושבות. 78 בתי-דירות שנבנו לפי מתכונת אחת, בטור ארוך. כל משתכן קיבל חלקת אדמה של דונם וחצי ובית קטן בן שני חדרים, מטבח ומרפסת. הבית עלה 205 לא"י, כולל פיתוח הקרקע והגידור. המתיישבים נדרשו לשלם רק 10% מהסכום במזומן והיתר בתשלומים של לירה וחצי לחודש. הימים היו ימי המאורעות. המרחק לפ"ת היה מייגע, מרחק של 5-4 ק"מ. בלילה נאלצו לשמור. וביום בנוסף לעבודה פיתחו את משקי העזר. חיי הציבור של 78 המשפחות התרכזו במועדון הצריף, ששימש מחסן לחמרי בנייה. לאור מנורות נפט נערכו בו הרצאות, אסיפות ומסיבות. בשנת 1943 הואר המועדון בחשמל ובשנת 1943 רוהט בעזרת מועצת פועלי פ"ת. ביום 1 במאי 1948 עבר המועדון לבית תרבות חדש שהוקם בשיכון. שנתיים אחרי העלייה נסלל הכביש שחצה את השכונה לאורכה. ובשנה החמישית הוקפה כל השכונה במערכת כבישים. החל משנת 1950 החלו מים לגבות מיסים לשירותים המוניציפליים: חינוך, וכו'.

מבני ציבור:
=======
בית כנסת "נוה-רעים" - רח' נוה רעים.
בית כנסת
גן עירוני לילדים.
גן ציבורי.

רחובות בשכונה

מידע נוסף