שכונות, רחובות ואתרים

אופקים

רחוב אופקים ממוקם בשכונת בילינסון. תחילתו ברח' נוה-רעים וסיומו ברחוב החרוב.

הרחוב נקרא ע"ש אופקים, עיירת עולים בנגב.
נמצא בשכונת בילינסון