שכונות, רחובות ואתרים

החרוב

רחוב החרוב ממוקם בשכונת בילינסון.

תחילתו ברח' בוסל וסופו ברח' השיטה.החרוב, עץ פרי ירוק כל השנה, ממשפחת הקטניות.
נמצא בשכונת בילינסון