שכונות, רחובות ואתרים

הקציר

רחוב הקציר ממוקם בשכונת בילינסון.

תחילתו ברח' נוה-רעים וסופו ברח' עמיקם.הקציר, עונה בה קוצרים את התבואה. "הזורעים בדמעה ברנה יקצורו" - פעולה חקלאית לאיסוף תנוהת הדגן.

נמצא בשכונת בילינסון