שכונות, רחובות ואתרים

ההדר

רחוב ההדר ממוקם בשכונת בילינסון.

תחילתו ברח' עמיקם וסופו ברח' ללא מוצא.ההדר, שם כולל לכל משפחת העצים, לסוגי הציטרוס. במשפחה נכללים: נכללים - אתרוג, לימון, תפוז, קלמנטינה ומנדרינה.
נמצא בשכונת בילינסון