שכונות, רחובות ואתרים

התפוז

רחוב התפוז ממוקם בשכונת בילינסון.

תחילתו ברח' ההדס וסופו ברח' כיבוש העבודה.

התפוז, מפרות הארץ.
נמצא בשכונת בילינסון