שכונות, רחובות ואתרים

אלישיב

רחוב אלישיב ממוקום בשכונת בילינסון.

תחילתו ברחוב הר ציון וסופו ברח' החרוב.אלישיב, ישוב בעמק חפר. שמו סמלי, המושב הוקם ב-1933 על אדמת הקרן הקיימת.

נמצא בשכונת בילינסון