שכונות, רחובות ואתרים

הצבר

רחוב הצבר ממוקם בשכונת בילינסון.
נמצא בשכונת בילינסון