שכונות, רחובות ואתרים

כיבוש העבודה

רחוב כיבוש העבודה ממוקם בשכונת בילינסון.

תחילתו ברח' נוה-רעים.

"כיבוש העבודה" - סיסמה מרכזית לרעיון תנועת פועלים העבריים בארץ ישראל.

שלמה צמח, איש העלייה השנייה, הגה את הרעיון "כיבוש העבודה" שהפך לדגל לעליות החלוציות והשפיעה על העוים ארצה בכל התקופות. על פי תפיסה זו, אדם צריך "לכבוש" עצמו לעבודה, להסתגל אליה, להתמחות בה, להפוך את העבודה לאורח חיים. מאידך, העבודה במשק היהודי, במושבות ובתעשייה צריכה להעשות אך ורק בידי יהודים. הפועל היהודי צריך לכבוש לעצמו את העבודה מידי הפועל הערבי.
נמצא בשכונת בילינסון