שכונות, רחובות ואתרים

הלולב

רחוב הלולב ממוקם בשכונת בילינסון.

תחילתו ברח' הר-ציון וסופו ברח' עמיקם.הלולב, אחד מארבעת המינים. "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמתם לפני ה' אלוקים שבעת ימים".
נמצא בשכונת בילינסון