שכונות, רחובות ואתרים

עמי

רחוב עמי ממוקם בשכונת בילינסון.

תחילתו ברח' נוה-רעים.עמי, שם סמלי לעמי ישראל.
נמצא בשכונת בילינסון