שכונות, רחובות ואתרים

נווה רעים

רחוב נוה-רעים ממוקם בשכונת בילינסון.

תחילתו ברח' ו.ארבע ארצות וסופו ברח' כבוש העבודה.

נוה-רעים, ישוב בנגב.
נמצא בשכונת בילינסון