שכונות, רחובות ואתרים

הר-ציון

רחוב הר-ציון ממוקם בשכונת בילינסון.

תחילתו ברח' ועד ארבע ארצות וסופו ברח' יחיעם.הרחוב נקרא ע"ש הר-ציון, ההר המערבי בירושלים העתיקה עליו עמדה מצודת ציון.

נמצא בשכונת בילינסון