שכונות, רחובות ואתרים

אליקים

רחוב אליקים ממוקם בשכונת בילינסון.

תחילתו ברחוב הר-ציון וסופו ברח' החרוב.
הרחוב נקרא ע"ש מושב אליקים, שהוקם ב-1949 ע"י עולים מעדן.

המושב שוכן בחבל מגידו - השם הוא סמלי מהתנ"ך.

נמצא בשכונת בילינסון