שכונות, רחובות ואתרים

השחר

רחוב השחר ממוקם בשכונת בילינסון.

תחילתו ברח' נוה-רעים וסופו ברח' ללא מוצא.הרחוב נקרא ע"ש ירקון עברי. הופיע בוינה בשנים 1885-1868 בעריכת פרץ סמילנסקי. שימש במה חשובה לספרות ולמחקר.

נמצא בשכונת בילינסון