שכונות, רחובות ואתרים

עמיקם

רחוב עמיקם ממוקם בשכונת בילינסון.

תחילתו ברח' נוה רעים וסופו ברח' ללא מוצא.עמיקם, שם סמלי לעם ישראל שקם לתחייה.
נמצא בשכונת בילינסון