שכונות, רחובות ואתרים

בוסל

רחוב בוסל ממוקם בשכונת בילינסון.

תחילתו ברחוב נוה-רעים וסופו ללא מוצא.הרחוב נקרא ע"ש יוסף בוסל, עסקן ציוני סוציאליסטי, ממייסדי דגניה (1891-1919). מפעילי הפועל הצעיר.
נמצא בשכונת בילינסון

מידע נוסף

אישים