שכונות, רחובות ואתרים

ההדס

רחוב ההדס ממוקם בשכונת בילינסון.

תחילתו ברח' נוה-רעים וסופו ברח' ללא מוצא.

ההדס, שיח נוי ממשפחת ההדסים, בעל עלים גלדניים מבריקים, אחד מארבעת המינים.
נמצא בשכונת בילינסון