שכונות, רחובות ואתרים

השיטה

רחוב השיטה ממקום בשכונת בילינסון.
תחילתו ברח' עמיקם וסופו ברח' ללא מוצא.השיטה, עץ ממשפחת הקטניות, בעלי פרחים ריחניים, גדל בנאות מדבר.

מענפי השיטה נבנו רהיטים וכלי עץ במשכן (שמות כ"ה, י') "ועשו ארו ןעצי שיטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רוחבו ואמה וחצי קמתו".

נמצא בשכונת בילינסון