שכונות, רחובות ואתרים

הארז

הרחוב ממוקם בשכונת בילינסון.

תחילתו ברחוב יצחק בן-צבי וסופו ברחוב ללא מוצא.

הארז, עץ יער מחטני, ממשפחת הארניים נחשב ליפה וחזק בעצי היער. מגזעו הכינו לוחות עץ לבנייה והשתמשו בהם לבניית המקדש. ארז הלבנון הוא תואר לאדם נכבד וחסון.
נמצא בשכונת בילינסון