שכונות, רחובות ואתרים

אבימלך

תחילתו של רחוב אבימלך ברחוב הר-ציון.

הרחוב נקרא ע"ש בן-גדעון השופט.
נמצא בשכונת בילינסון