שכונות, רחובות ואתרים

קריית חזני

גבולות השכונה:
===========
במזרח דרך ירושלים, במערב רחוב חזון איש, בצפון הרב ריינס ובדרום המגינים.

קריית חזני כוללת בתוכה את שכונת תקומה, חסידוף ופג'ה עירוני. השכונות נכללו באיזור משותף בשנת 1976 וקיבלו את השם קריית חזני.
מקור השם:
=======
קריית-חזני נקראת ע"ש השר מיכאל חזני (קנטרוביץ), נולד בבנדון פולין בתרע"ג - 1913. קיבל חינוך תורני, מפעילי ה"חלוץ המזרחי" בפולניה. עלה ארצה בתרצ"ב 1932, עבד כפועל שכיר ואח"כ כמתיישב ב"כפר אברהם". היה פעיל ב"פועל המזרחי", חבר הועד הפועל, המרכז החקלאי והנהלת בנק המזרחי. שימש כציר בקונגרסים הציונים האחרונים, חבר הכנסת השניה והשלישית, פעיל ה"הגנה". כתב הרבה מאמרים העוסקים במשק, קרקע וכספים.

מוסדות חינוך:
========
ביה"ס שמעוני, ביה"ס נר-עציון, ביה"ס התקוה.

בתי כנסת:
=======
בית מאיר (רח' שלמה מילר), צדיק (ר"מ קופל ויסוקר), בית חנה, יד דניאל, אגודת עזרא.

רחובות בשכונה

מידע נוסף

אתרים ורחובות