שכונות, רחובות ואתרים

דינוביץ אבשלום

רחוב דינוביץ ממוקם בשכונת חזני.

תחילתו של ברחוב ספיר וסופו ברחוב כ"ז בניסן.

הרחוב נקרא על-שם סרן אבשלום דינוביץ, נולד כדור שלישי למייסדי פתח-תקוה. משחר נעוריו שירת בנוטרות, נלחם במלחמת השחרור ונפל בקרב במגדל צדק בתמוז תש"ח - 1948.7.18.
נמצא בשכונת קריית חזני