שכונות, רחובות ואתרים

פפר יוסף

הרחוב ממוקם בקריית חזני.

תחילתו של רחוב פפר ברחוב הרב עוזיאל וסופו ברחוב אהרונוביץ.

הרחוב נקרא על-שם יוסף פפר, ממנהיגי פועלי אגודת ישראל. נולד בשנת 1909 ונפטר בשנת 1961.

ברחוב ממוקמים: מרכזי קניות, מכולת, מספרה ובית אבות.
נמצא בשכונת קריית חזני