שכונות, רחובות ואתרים

דון יוסף נשיא

רחוב ד. יוסף נשיא ממוקם בקריית חזני.

תחילתו ברח' רוקח וסופו ברח' ללא מוצא.

נקרא ע"ש יוסף הנשיא, דון, הדוכס מאקסוס. נולד בפורטוגל בשנת 1515. בן למשפחת אנוסים, איש כספים ומדינאי. בנה את חומות טבריה וחלם על מדינה עברית בארץ-ישראל. עמד יובל שנים (25) בראש היהודית התורנית ופעל רבות למען קהילתי.

נפטר בשנת 1579 בקושטא.
נמצא בשכונת קריית חזני