שכונות, רחובות ואתרים

מילר שלמה

רחוב שלמה מילר ממוקם בקריית חזני.

תחילתו ברחוב יציאת אירופה וסופו ברחוב דון יוסף קארו.

הרחוב נקרא על-שמו של שלמה מילר, הבן הבכור של קיבוץ גבעתהשלושה. שלמה עסק בהדרכת נוער, התגייס לפלמ"ח והקדיש כל מרצו לבעיות ביטחון. השתתף בפעולות הגנה. ביום 20.5.1947 פיקד על כוח שיצא כתגובה על פעולות עויינת של הכפר הערבי פג'ה, הכוח נתגלה ונפתחה אש לעבר הכוח ושלמה מילר נפל. הכפר פג'ה נהרס ותושביו ברחו. לאחר מלחמת השחרור הוקמה במקום שכונת נוה כיבוש כיום קריית אלון. ברחוב שוכן בית כנסת בית-ישראל (אשכנזי) ובית תרבות ע"ששלמה מילר.
נמצא בשכונת קריית חזני