שכונות, רחובות ואתרים

יציאת אירופה

הרחוב ממוקם בקריית חזני.

תחילתו ברחוב מילר וסופו ברח' הל"ה.

יציאת אירופה 1947 שמה של ספינת מעפילים שרשמה פרק מיוחד בתולדות ההעפלה.

נמצא בשכונת קריית חזני