שכונות, רחובות ואתרים

חיסין

רחוב חיסין ממוקם בקריית חזני.
תחילתו ברח' השלושה וסופו ברח' פפר.
הרחוב נקרא ע"ש ד"ר חיים איסר חיסין. רופא, מראשוני חובבי ציון ומראשי הישוב העברי החדש בארץ ישראל. נולד ברוסיה בשנת 1865, עלה עם הבילוים לארץ בשנת 1882. עבד במקוה-ישראל ובראשון-לציון. חזר לרוסיה ושב לארץ לגדרה, עסק ברפואה. היה ממייסדי "אחוזת בית" ומבוניה הראשונים של תל-אביב. כתב את הספר "מיומן אחד הבילויים".
נמצא בשכונת קריית חזני