שכונות, רחובות ואתרים

אגרון גרשון

רחוב אגרון ממוקם בקריית חזני.

תחילתו ברחוב רוקח וסופו ברחוב עוזיאל. הרחוב נקרא ע"ש גרשון אגרון (אגרונסקי), נולד באוקרינה בשנת 1893, היגר לפילדלפיה.

בשנת 1918 התנדב לגדוד העברי ועלה ארצה. בשנת 1921 אחרי שחרורו מהגדוד נמנה על חברי לשכת העיתונות בועד הצירים בירושלים. ובשנים 23-1924 היה מנהל לשכת העיתונות שע"י ההנהלה הציונית.במשך שנים היה עורכם של כמה עיתונים.נבחר לראשות עיריית ירושלים.

נפטר בירושלים בשנת תשי"ט.
נמצא בשכונת קריית חזני