שכונות, רחובות ואתרים

חזון איש

הרחוב ממוקם בקריית חזני.

תחילתו ברח' גורדון וסופו ברח' אברבנאל.

תחילתו של רחוב חזון איש ברחוב גורדון וסופו ברחוב אברבנאל.

רחוב חזון איש נקרא ע"ש ר' אברהם ישעיהו קרלוץ, נולד בשנת 1878, היה רב ופוסק הלכה. הקדיש את חייו ללימוד תורה ואף למד מדעים. ספרו הראשון היה "אורח חיים". בשנת 1933 עלה ארצה והתיישב בבני-ברק ובכך הפכה לאחד ממרכזי התורה החשובים. כינויו החזון אי"ש לקוח מהשם של ספרו החשוב ביותר. נפטר בשנת 1953. ברחוב ממוקמים: מרכז קניות, ביה"ס שמעוני.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת קריית חזני