שכונות, רחובות ואתרים

צירלסון יהודה לייב

הרחוב ממוקם בשכונת חסידוף-קריית חזני.

תחילתו ברחוב עוזיאל וסופו בדרך ירושלים.

עיקרו של הרחוב בשכונת חסידוף.

הרחוב נקרא ע"ש רבי יהודה לייב צירלסון נולד בשנת תר"כ - 1859 ברוסיה, הצטיין כעסקן ציבור רב פעלים ורב כשרון. עד מהרה נתעלה לאחד מראשי המדברים ביהדות רוסיה. בשנת תרס"ח נתמנה כרבה של קהילת קישינוב. היה כליל התורה והחכמה, צדיק וחסיד, נואם נפלא ושליט בכל השפות המודרניות. לאחר מלחמת העולם ה-I הציל רבבות יהודים פליטים מאוקראינה ורוסיה שנמלטו לרומניה. הופעותיו בפרלמנט והסינט הרומני ומלחמתו האמיצה באנטישמיותהרימו את קרן היהדות בעיני הגויים. במשך זמן שימש גם ראש העירייה בקישינוב. אך כגורל העיר, עיר הפרעות, כך נהרג על קידוש השם ע"י הנאצים הגרמנים והרומנים, בביה"כ הגדול בקישינוב עם עוד יהודים בתמוז תש"א - 1941 בשנת השמונים ושש לחייו.

ברחוב זה ממוקמים: הבית בו הסתתר מנחם בגין מפני הבריטים. אחת מעמדות ההגנה שהגנו על פתח-תקוה במלחמת העצמאות.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת תקומה וחסידוף

מידע נוסף

אתרים ורחובות