שכונות, רחובות ואתרים

ויסוקר קופל

תחילתו של רחוב ויסוקר ברחוב חזון איש וסופו ברחוב דון יוסף קארו.

הרחוב נקרא ע"ש קופל ויסוקר - נולד בפולין בשנת 1873, עלה ארצה בשנת 1890 והתיישב בפתח-תקוה. עסק בחקלאות, היה פעיל ציבור, נבחר לועד המושבה ולאחרמכן למועצה המקומית. היה חבר הנהלת בית הכנסת הגדול, ממייסדי מושב הזקנים וממנהליו.

נפטר ביום ט"ו טבת תשט"ז. ברחוב ממוקם בית-כנסת דרוק פסח (אשכנזי).
נמצא בשכונת קריית חזני

מידע נוסף