שכונות, רחובות ואתרים

עמיצור

רחוב עמיצור ממוקם בקריית חזני.

תחילתו ברחוב גורדון וסופו ברחוב מילר.

הרחוב נקרא על-שם אברהם עמיצור, סופר.
נמצא בשכונת קריית חזני