שכונות, רחובות ואתרים

אבן ספיר

רח' אבן ספיר (יעקב הלוי) ע"ש הספר "אבן ספיר", שהופיע בשני כרכים, ספר בו תאר את הארצות שבהן ביקר, בייחוד על אורח חייהם ומנהגיהם של היהודים.
פייטן שנון, למדן תורני, חוקר עתיקות, אמן הלשון העברית, איש מדע. פירסם עוד ספרים ביניהם "אגרת תימן" ו"אגרת הפרידה". נכדו אליהו ספיר היה סופר ותיק וחוקר ארצישראלי, מורה ראשון לעברית וערבית בפתח-תקוה. ממייסדי יהוד ומנהל חות סג'רה, ממייסדי ת"א וממנהליו הראשונים של א.פ.ב. ביפו. נינו, יוסף ספיר, מראשי עיריית פתח-תקוה.
נמצא בשכונת קריית חזני