שכונות, רחובות ואתרים

תקומה וחסידוף

בתי כנסת בשכונה:

============

בית כנסת - יד דניאל,
בית כנסת אגודת עזרא,
בית כנסת תמני.


מועדון נוער:

========

ירדן,בתי ספר בשכונה:

===========

ביה"ס נר-עציון,
ביה"ס התקוה,


מועדונים:

======

בית אבות- חיי משה (רח' פפר).
מועדון לקשיש.


גנים בשכונה:

========

גן משחקים ע"ש צבי נוימן,
גן משחקים ברח' עוזיאל.


מרכזי בריאות:

=========

תחנה לבריאות המשפחה ברח' כ"ט בנובמבר.

רחובות בשכונה