שכונות, רחובות ואתרים

בן יוסף

תחילתו ברחוב סוקולוב וסופו ברחוב ללא מוצא.

הרחוב נקרא על-שם שלמה בן יוסף, איש פלוגת העבודה של בית"ר בראש-פינה.

בן יוסף נידון למוות על נסיון לתקוף אוטובוס ערבי בגליל כנקמה על פגיעה ביהודים.

היה היהודי הראשון שהעלו הבריטים לגרדום ביוני 1938.
נמצא בשכונת תקומה וחסידוף