שכונות, רחובות ואתרים

הנצי"ב

רחוב הנצי"ב ממוקם בשכונת תקומה.

תחילתו ברח' השלושה וסופו ברחוב ריינס.

הנצי"ב - נפתלי צבי יהודה ברלין, רב וראש ישיבת וולוזין (1817-1893).
נמצא בשכונת תקומה וחסידוף