שכונות, רחובות ואתרים

השלושה

הרחוב ממוקם בשכונת תקומה.
תחילתו ברחוב אהרונוביץ וסופו ברחוב עוזיאל.

הרחוב נקרא על שם שלושת בני עין-גנים שנפלו במלחמת השחרור -נתן בלס - נפל במלחמת השחרור באיזור נצרת. נתיבי מתניה - נפל במלחמת השחרור בסג'רה הערבית. סמביל יוסף - נפל במלחמת השחרור בירושלים.
נמצא בשכונת תקומה וחסידוף