שכונות, רחובות ואתרים

רמת הגולן

רחוב רמת-הגולן ממוקם בשכונת תקומה.

תחילתו ברחוב פפר וסופו ברחוב כ"ט בנובמבר.

הרחוב נקרא על-שם רמה בצפון הארץ. הרמה נכללה בנחלתו של שבט המנשה. תושבי רמת הגולן נלחמו נגד רומי וגם אחרי חורבן בית נשארו בה ישובים יהודיים. בתקופה התורכית היתה הרמה מאוכלסת ברובה בבדווים, ומסוף המאה ה-19 גם צ'רקסים. מספר פעמים נעשו בה נסיונות לחידוש הישוב היהודי. הרמה נכבשה במלחמת ששת הימים, וחודשה בה ההתיישבות היהודית.
נמצא בשכונת תקומה וחסידוף