שכונות, רחובות ואתרים

קארו יוסף, דון

רחוב קארו יוסף ממוקם בשכונת תקומה.

תחילתו ברח' כפר-אברהם וסופו ברח' ריינס.

הרחוב נקרא ע"ש קארו יוסף (1448-1575), מחבר "שולחן ערוך", מגולי ספרד. נתפרסם בדורו בכל העולם היהודי כאחד מגדולי הפוסקים, היה גדול גם בקבלה. עלה ארצה בשנת 1536 והשתקע בצפת. כאן עמד בראש ישיבה גדולה ובסוף גם רב הכולל. ספרו "בית יוסף" נתקבל בכל תפוצות ישראל כיסוד ההוראה.
נמצא בשכונת תקומה וחסידוף