שכונות, רחובות ואתרים

בעל התניא

הרחוב ממוקם בשכונת תקומה.

תחילתו ברחוב נחלת צבי וסופו ברחוב פרישמן.
זהו שם ספרו שחיבר הרב שניאר זלמן מלאדי בן 4 חלקים, בתוספת דרושים ופירושים ל"זוהר".
בשמו הכולל נקרא הספר "ליקוטיאמרים". נולד בשנת 1747 ברוסיה, נפטר בשנת 1812.
גאון, עמקן, חיזק את החסידות על ידי שיטתו שנקראה חב"ד, ("חכמה,בינה ודעת").
נמצא בשכונת תקומה וחסידוף