שכונות, רחובות ואתרים

גרונר דב

הרחוב ממוקם במרכז העיר.

תחילתו של רחוב גרונר ברחוב סוקולוב וסופו ברחוב ללא מוצא.

הרחוב נקרא על שם דב גרונר, מפעילי המאבק, לחם בשורות הבריגדה היהודית.
נמצא בשכונת תקומה וחסידוף

מידע נוסף

אישים