שכונות, רחובות ואתרים

אצ"ל

רחוב אצ"ל ממוקם בשכונת תקומה.

תחילתו ברחוב סוקולוב וסופו ברחוב ללא מוצא.

הרחוב נקרא על שמו המקוצר של האירגון הצבאי הלאומי. נוסד באביב 1931 בירושלים ע"י קבוצה שפרשה מההגנה ודגלה בטיפוח אופי צבאי. השנים הראשונות הוקדשו לגיוס. המצטרפים היו בעיקר מהמחנה הרויזיוניסטי. ארגון האצ"ל הפך לזרוע הצבאית מחתרתית של התנועה הרויזיוניסטית ובראשו עמד ז'בוטינסקי. בשנות ה-30 השתתפו במפעל ה"העפלה" והכשירו אנשים בסניפי בית"ר במזרח אירופה. אירגון האצ"ל ביצע פעולות רבות נגד הבריטים והערבים. ארבעה חודשים לאחר קום המדינה הגיע לסיומו קיומו העצמאי של אירגון האצ"ל ואנשיו הצטרפו לצה"ל.
נמצא בשכונת תקומה וחסידוף