שכונות, רחובות ואתרים

שכוני הפועל המזרחי - משכנות

שיכוני הפועל המזרחי ("משכנות"), נכללים היום בקריית הרב סלומון.
מקור השם:
=======
באוכלוסייה מיוצאי תנועת "הפועל המזרחי".

תולדות השכונה:
==========
השכונה הוקמה בשנת 1947. באוכלוסייה ותיקים ועולים חדשים מעולי ארצות חבר העמים.
שיכונים אלה קולטים משנת 1947 חברי תנועה זו ואוהדיה. שיכון א'-בן 57 דונם הוקם בשנת 1947 על אדמת סלבונדי, בהצטלבות הדרכים ראש העין-לוד. הבתים הבודדים שהוקמו קלטו 30 משפחות עולים מאירופה. בשנת 1951 נוספו 20 בתים דו-משפחתיים ל-40 משפחות. שיכון ב'-בן 18 דונם, הוקם בשנת 1953 בכביש לוד ליד נוה-כיבוש. הוקמו בתי קומותיים ל-54 משפחות. מחציתם יוצאי אירופה והיתר יוצאי פרס ותימן. שיכון ג'-בן 50 דונם, הוקם בשנת 1955. נועד ל-192 יחידות דיור. הבתים בני קומותיים וכלולים בתוכנית שיכון עממי. שיכון ד'-בן 44 דונם, הוקם בשעריה והשתכנו בו 95 משפחות מתימן ו-5 משפחות מפרס. המייחד את השיכונים האלו הם המשתכנים שחיו חיי מסורת.

רחובות בשכונה