שכונות, רחובות ואתרים

החשמונאים

רחוב החשמונאים ממוקם בשיכוני הפועל המזרחי.

תחילתו ברח' תורה ועבודה וסופו ברח' בר-יוחאי.

החשמונאים, משפחה של גבורים, מלכים, כהנים בימי בית שני.