שכונות, רחובות ואתרים

יוכלמן

רחוב יוכלמן ממוקם בשיכוני הפועל המזרחי.

תחילתו ברח' החשמונאים וסופו ברח' הסנהדרין.

ע"ש יחיאל יוכלמן, נפל בכפר-עציון (1920-1948).