שכונות, רחובות ואתרים

הסנהדרין

רחוב הסנהדרין ממוקם בשיכוני הפועל המזרחי.

תחילתו ברח' שמואל הנגיד וסופו ברח' יובלמן.

הסנהדרין, מועצת זקני העם ובית הדין הגדול בישראל, שהיה מורכב מ-71 חברים.