שכונות, רחובות ואתרים

שמעון בר-יוחאי

רחוב שמעון בר-יוחאי ממוקם בשכוני הפועל המזרחי.

תחילתו ברחוב ראש-העין.

הרחוב נקרא ע"ש שמעון בר-יוחאי, מגדולי התנאים, ממייסדי הקבלה במאה ה-2-3 לספירה.

מידע נוסף