שכונות, רחובות ואתרים

שמואל הנגיד

רחוב שמואל הנגיד ממוקם בשיכוני הפועל המזרחי.

תחילתו ברח' הנחל.

שמואל הנגיד, מדינאי, מצביא, בעל הלכה ופייטן (993-1055).