שכונות, רחובות ואתרים

קורצ'אק יאנוש

רחוב קורצ'אק מוקם בשכונת אחדות.

תחילתו של רחוב קורצ'אק ברח' נוביק וסופו ברח' אז"ר.

ינוש קורצ'אק, סופר, מחנך-רופא, עמד בראש בית יתומים יהודי בוורשה (1878-1942).

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת אחדות

מידע נוסף